PERSONDATAPOLITIK

1. Baggrund

1.1 Uni-tel A/S, CVR-nummer 30502566, Gydevang 19, 3450 Allerød (i det følgende benævnt ”Uni-tel”, ”vi”, eller ”os”) stiller en selvbetjeningsløsning til rådighed via hjemmesiden www.uni-tel.dk/selvbetjening (herefter ”Hjemmesiden”), og via den mobile applikation (herefter ”App’en”), som kan downloades fra Google Play og Apples App Store. Hjemmesiden og App’en kaldes herefter samlet for ”Platformen”.

1.2 Selvbetjeningsløsningen kan anvendes af en virksomhed og dennes medarbejdere (herefter ”Bruger(en)”, ”dig”, ”du”), såfremt virksomheden har købt Uni-tels telekommunikationsservices via en af Uni-tels underleverandører.

1.3 Ved at bruge Platformen accepterer du at overholde og være bundet af denne persondatapolitik (herefter ”Persondatapolitik(en)”).

1.4 Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Uni-tel.

2. Oplysninger vi indsamler

2.1 Uni-tel indsamler virksomhedsoplysninger, såsom CVR-nummer, virksomhedsadresse, postnummer, mv.

2.2 Uni-tel indsamler og opbevarer de oplysninger, du har givet os i forbindelse med brugen af App’en og Hjemmesiden, herunder dit mobiltelefonnummer og e-mail.

2.3 Vores App kræver adgang til din telefon og telefonbog, hvilket alene sker med det formål, at App’en kan præsentere dig for kontakter fra din egen telefonbog, som du kan ringe op til via App’en.

3. Formål

3.1 Vi indsamler alene dine oplysninger med det formål, at give dig adgang til at anvende alle selvbetjeningsmuligheder på Platformen.

4. Hvem deler vi dine oplysninger med

4.1 De oplysninger som vi indsamler, deler vi med følgende:

  • 4.1.1 Vores rådgivere hvis relevant for deres bistand til os.
  • 4.1.2 Vores it-leverandører med hvem, vi har indgået en behørig databehandleraftale.
  • 4.1.3 Obligatorisk nummeroplysning med offentlige myndigheder, fx 118, medmindre du specifikt har ønsket, at dit telefonnummer ikke skal fremgå af nummeroplysningstjenester.
  • 4.1.4 Vi videregiver i øvrigt kun personoplysninger til andre, fx misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis du udøver misbrug eller svindel over for Uni-tel.

5. Sletning af dine oplysninger

5.1 Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til ovennævnte formål.

5.2 Vi beholder dine personoplysninger, så længe du har en aktiv brugerprofil på Platformen, og i en periode der beregnes som resten af det år, efter du har slettet din brugerprofil og yderligere 5 år, efter du sidst havde en aktiv brugerprofil hos os.

5.3 Du kan derfor komme ud for, at vi, hvis du senere bliver kunde hos os igen, kan opleve, at vi beder dig om dine oplysninger igen.

5.4 Vi registrerer og gemmer teledata i et år i overensstemmelse med logningsbekendtgørelsen.

6. Sikkerhed og beskyttelse

6.1 Vi har etableret de nødvendige tekniske foranstaltninger, således at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med persondataloven.

6.2 Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere som har et sagligt formål, kan få adgang til personoplysninger om dig. Vores it-systemer understøtter den begrænsede adgang.

6.3 Dit kodeord, som du bruger til at logge på selvbetjeningsløsningerne, er opbevaret krypteret i vores database.

6.4 Vores servere står i særligt beskyttede rum tre steder i Danmark, som sikrer, at udenforstående ikke kan se de oplysninger vi har om dig.

6.5 Vi opbevarer altid personoplysninger om dig på en så sikker måde, at vi opfylder persondatalovens krav hertil.

6.6 Hvis vi opbevarer dine personoplysninger hos udbyderen af vores it-systemer, så har vi indgået en databehandleraftale med udbyderen, som sikrer os, at udbyderen har truffet de tekniske og organisatoriske krav og foranstaltninger, som følger af persondataloven.

7. Dine rettigheder

7.1 Du kan til enhver tid få at vide, hvilke personoplysninger vi har indsamlet om dig, enten (i) ved at logge ind på selvbetjeningsløsningen på App’en eller Hjemmesiden, hvor du også kan rette evt. ukorrekte oplysninger eller slette dem, eller (ii) ved at sende en e-mail til kundeservice@uni-tel.dk eller ringe til os på telefonnummer +45 69 10 22 00.

7.2 Har vi indsamlet personoplysninger med dit samtykke, kan du altid tilbagekalde dit samtykke.

  • 7.2.1 Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til, at vi må behandle din e-mailadresse eller dit mobilnummer. Tilbagekalder du dit samtykke, kan vi ikke levere vores tjenester til dig.

7.3 Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

8. Cookies

8.1 Ved at besøge Hjemmesiden, sætter vi automatisk en række cookies på den enhed, du besøger Hjemmesiden med. Cookies er mindre tekstfiler, som vi bruger til at gøre din oplevelse som bruger bedre og mere effektiv. Filerne gør det muligt for os at genkende dig, når du besøger vores Hjemmeside igen.

8.2 Vi bruger oplysningerne til statistiske formål, til at få større viden om dig og dine præferencer, din brug af Hjemmesiden og din færden, samt til at forbedre brugeroplevelsen på Hjemmesiden.

8.3 Fravalg af cookies

  • 8.3.1 Du kan altid afvise cookies eller slette eksisterende cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvordan du afviser kommer an på den browser du bruger. Du skal være opmærksom på, at hvis du afviser cookies, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.
  • 8.3.2 Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender.

 

Dokumentversion 1.0 – Maj 2018