Nummerflytning til Uni-tel

Det er nemt at få jeres gamle numre med, når I bliver kunder hos Uni-tel. Uanset om det er til mobil- eller fastnet. Det kræver dog, at I ikke har opsagt abonnementet hos jeres gamle teleselskab. Uni-tel står gerne for flytningen, så I ikke selv mærker noget til skiftet.

Spørgsmål om nummerflytning

Kan vi få flyttet vores fastnetnumre over til Uni-tel?

I har altid ret til at flytte numre, når I skifter teleselskab. Dette gælder også, selvom I er underlagt en bindingsperiode eller et opsigelsesvarsel hos det gamle teleselskab.

Hvis I flytter telefonnummer før ophør af en opsigelses- / bindingsperiode, skal I dog være opmærksomme på, at I stadig er forpligtet til at betale abonnement til det tidligere teleselskab frem til ophør af opsigelses- / bindingsperioden. I risikerer med andre ord i en periode at skulle betale abonnement mv. til både det gamle og det nye teleselskab.

Hvis I er i tvivl, om I er underlagt en bindings- / opsigelsesperiode, kan I rette henvendelse til jeres nuværende teleselskab og få oplysning om det.

Når I vælger at blive kunde hos Uni-tel, bestemmer I selv, om I vil have nye numre eller beholde de eksisterende.

Bemærk, igen, at I IKKE selv må opsige numrene hos det nuværende selskab, hvis de skal flyttes over til os.

Jeres forhandler hjælper jer med at udfylde vores nummerflytningsbilag. Herefter sørger vi for, at jeres numre flyttes på den dato I ønsker.

Hvordan flytter vi vores numre over til Uni-tel?

Vores rutinerede forhandlere hjælper jer igennem hele processen, så I trygt og sikkert kan skifte teleoperatør med mindst mulige gener for både virksomhed og kunder.

I skal ikke opsige jeres numre, det skal vi nok klare for jer. I skal blot udfylde nummerflytningsbilaget som din forhandler giver dig, herefter ordner vi resten.

Til bilaget skal I bruge følgende:

  • Nuværende teleudbyder, evt. bindingsperiode/opsigelsesdato
  • Hvilke numre der skal flyttes – både fastnet, mobil og fax
  • Hvilken dato I ønsker, at nummeret skal virke hos Uni-tel

Når vi har en bekræftelse fra den afgivende operatør, sender vi en besked om hvornår overflytningen træder i kraft og I vil få tilsendt nye SIM-kort, hvis det drejer sig om mobiltelefoni. SIM-kortene skal sættes i mobilerne den dag jeres nye abonnement træder i kraft.

Kan vi få eSIM, når vi skifter til Uni-tel?

Ja, når I flytter numre, giver Uni-tel jer mulighed for at vælge at nummeret på eSIM eller fysisk SIM-kort.

eSIM er nemt at sætte op og nemt at administrere. Det kræver blot, at jeres mobiler understøtter teknologien. I forbindelse med skiftet hjælper vi jer med at afklare den rette løsning til hver enkelt medarbejder, der selv kan vælge netværksdækning fra TDC eller Telenor.

Der er flere fordele ved eSIM, særligt til erhverv, hvor en medarbejder fx kan have både sit private nummer og firmanummer på samme mobiltelefon.

Læs mere om eSIM her

Kan vi få nye numre hos Uni-tel?

Ja, hvis I ønsker at købe flere numre, klarer vi det nemt. Vi kan også levere nummerserier og udenlandske numre.

Kan vi købe en teleløsning direkte hos Uni-tel?

Vi mener at vores kunder fortjener den bedste telefoniløsning der passer til netop dem og deres forretning. Derfor har vi valgt at stille vores produkter til rådighed gennem Danmarks bedste forhandlere, så I kan få den bedste rådgivning om hvad der passer til jeres behov.

Hvor lang tid tager en nummerflytning?

Det er jer som ejer af numrene, der bestemmer, hvornår I ønsker dem flyttet:

  • Til en bestemt dato
  • Hurtigst muligt
  • Efter endt binding

Der er op til 48 timers behandlingstid på en nummerflytning, da vi skal i dialog med den relevante nuværende teleudbyder. Straks vi har fået en bekræftelse på flytningen fra den nuværende teleudbyder informerer vi om dato for flytningen.

Bemærk, at hvis I ønsker at flytte numrene hurtigst muligt eller på specifik dato, kan I blive opkrævet for evt. restbinding og opsigelse hos den teleudbyder, I flytter fra.

Dagen hvor numrene flyttes

Mobiltelefoni:
Her har I modtaget de(t) nye SIM kort. På dagen hvor numrene flyttes, skal I udskifte SIM-kort i de telefoner, det gælder. Dette kan gøres fra om morgenen.

Fastnettelefoni:
Flytning af fastnetnumre sker tidligt om morgenen på dagen. Der kan opleves en kort nedetid.